Inleiding

Vanwege de extreme droogte in het jaar 2018 en de langdurig droge zomerperiode van 2020 heeft de gemeente gevraagd om een analyse uit te voeren op eventueel lage grondwaterstanden. De droge periodes kunnen als gevolg hebben dat de grondwaterstanden lager komen te liggen. Dit kan invloed hebben op houten funderingen en groenvoorzieningen, tevens kunnen er verzakkingen optreden.

Begin 2019 is een memo opgesteld vanwege de droge zomer van 2018. Binnen de gemeente Krimpen aan den IJssel heeft afdeling Groen effecten gezien van de langdurige droogte op het openbaar groen. Hieruit blijkt dat vooral de inheemse soorten als de es en eik moeite hebben om te herstellen hiervan.

Dat is bijvoorbeeld te zien langs de Nieuwe Tiendweg waar uiteindelijk toch een aantal bomen zijn dood gegaan (waaronder eiken).

Onderzoeken hebben aangetoond dat exoten vaak beter aangepast zijn dan inheemse bomen op de factoren in het aanwezige stadsklimaat (hogere temperaturen, droger, onnatuurlijke factoren).

Verder blijkt uit studies dat de invloed van klimaatsverandering op het verspreidingsgebied van soorten (van o.a. boomsoorten) groot is en onnatuurlijk snel gaat. Dit gebied verschuift noordwaarts.

Bij de gemeente zijn geen noemenswaardige gevallen bekend van schade door verzakkingen.