Het meetnet

Onderstaande figuur toont de locaties van de peilbuizen van het huidige grondwatermeetnet. Het huidige meetnet bestaat uit 65 meetpunten. Op deze locaties wordt met een automatische drukmeter de grondwaterstand gemeten over de tijd. De meetgegevens van de peilbuizen zijn beschikbaar bij het Dashboard.

Overslaan: Interactieve kaart (Esri)

De interactieve content hieronder is mogelijk niet toegankelijk.

Interactieve kaart (Esri)

Uw keuze voor cookies van derden

Op deze positie is een element verwerkt dat wordt verzorgd door een derde partij. Het is mogelijk dat deze en andere partijen cookies plaatsen op uw computer, daarom moeten wij toestemming vragen voor we de inhoud kunnen laten zien. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie over ons beleid.

Interactieve kaart (Esri)

Overzicht peilbuizen grondwatermeetnet

Historie meetnet

 • Twee peilbuizen (nummers 2 en 26) zijn voorzien van communicatie-units die zijn aangesloten op de hoofdpost voor gemalen. Deze units zijn voorzien van luchtdrukcompensatie. Peilbuis 20 was voorheen ook aangesloten op de hoofdpost voor gemalen. Vanaf 5 oktober 2015 is peilbuis 20 niet meer aangesloten op de hoofdpost in verband met het verplaatsen van een nabijgelegen gemaal, waarvan gebruik werd gemaakt voor de communicatie. Vanaf 20 oktober 2015 is deze peilbuis voorzien van een datalogger (diver) met een meetfrequentie van 1x per uur, die ter plaatse moet worden uitgelezen.

 • 1 barometersonde ten behoeve van de luchtdrukcompensatie (in peilbuis 21). Tegenwoordig wordt hiervoor gebruik gemaakt van het KNMI meetstation te Rotterdam.

 • Er is gestart met een basismeetnet van circa 30 peilbuizen. Er is altijd kritisch gekeken of door meten noodzakelijk is. In het oostelijk deel van de gemeente is sindsdien niet veel gewijzigd. Vooral in het westelijk deel heeft uitbreiding plaats gevonden. Dat is logisch omdat in de loop van de tijd hier specifieke zaken naar boven kwamen die aandacht nodig hadden, zoals:

  • Problemen met lekke riolering.

  • Het monitoren van de effecten van rioolvervanging.

  • Of het plaatsen van peilbuizen en meten van het grondwaterniveau noodzakelijk is.

  • De aanleg van drainage tijdens rioolvervanging (standaard sinds 2011). 

 • Er is altijd kritisch gekeken of door meten noodzakelijk is.

 • In 2014 is een nieuwe peilbuis (PB39) aangebracht in de Fazantstraat (kruising Fazantstraat – Roerdompstraat nabij nummer 3). Ook zijn in 2015 op de begraafplaatsen IJsseldijk en Waalhoven elk twee peilbuizen geplaatst (PB40 t/m PB43).

 • In november 2017 zijn vanwege defecte divers bij 5 peilbuizen nieuwe divers geïnstalleerd (PB3, 31,34, 35 en 37). In april 2018 is bij één locatie (PB30A) een vervangende diver geplaatst.

 • In 2017 zijn in totaal zes peilbuizen vervangen vanwege problemen met de peilbuizen, deze hebben in de naamgeving de toevoeging “A” gekregen. Peilbuis PB25 en PB32 zijn opnieuw geplaatst op dezelfde locatie (PB25 was geknakt en PB32 verzand). De peilbuizen PB11, PB12, PB21 en PB29 zijn vervallen. In de nabijheid van deze peilbuizen maar op een andere locatie zijn nieuwe peilbuizen geplaatst waarin sindsdien de grondwaterstand wordt gemonitord. De peilbuizen PB11 en PB12 zijn vanwege bouwwerkzaamheden verdwenen en peilbuis PB29 is binnendijks geplaatst. De reden van verplaatsing van PB21 is onbekend.

 • In 2018 zijn 12 peilbuizen geplaatst ten behoeve van toekomstige reconstructiewerkzaamheden in Oud-Krimpen (PB44 t/m PB55).

 • In 2018 zijn bij alle bestaande peilbuizen waar alleen handmetingen werden gedaan automatische drukopnemers (divers) ingehangen. In de toekomst worden alleen digitale metingen uitgevoerd. Wanneer de drukopnemers worden uitgelezen (2x per jaar) wordt een handmeting uitgevoerd die gebruikt wordt om de metingen van de drukopnemers mee te controleren en te valideren.

 • Begin 2020 zijn alle peilbuizen qua meetpunthoogte opnieuw ingemeten.

 • In 2021 zijn 9 extra peilbuizen geplaats in de Noorderstraat (PB56 t/m PB64) vanwege toekomstige rioleringswerkzaamheden. Deze peilbuizen worden met telemetrie uitgelezen.