Inzicht in de grondwaterstand op de begraafplaatsen

Ter plaatse van de begraafplaatsen moet de grondwaterstand voldoen aan de voorschriften uit het Besluit op de Lijkbezorging. Op begraafplaatsen geldt dat de onderkant van de graven zich minstens 0,3 meter boven de GHG moeten bevinden.

Begraafplaats Waalhoven: Op basis van de gemeten grondwaterstanden bij peilbuis 40 (noord) en 41 (zuid) ligt de GHG circa 1,60 à 1,80 m onder maaiveld. De maximale toegestane diepte van de graven is dus tussen circa 1,30 en 1,50 meter onder maaiveld bij deze grondwaterstand. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de GHG’s gebaseerd zijn op de hele meetreeks, welke korter zijn dan 8 jaar.

Begraafplaats IJsseldijk: Op basis van de gemeten grondwaterstanden bij peilbuis 42 (zuid) en 43 (noord) ligt de GHG circa 1,10 à 1,25 m onder maaiveld. De maximale toegestane diepte van de graven is dus tussen circa 0,80 en 0,95 meter onder maaiveld bij deze grondwaterstand. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de GHG’s gebaseerd zijn op de hele meetreeks, welke korter zijn dan 8 jaar.