Inzicht bij meldingen van inwoners

De gemeente heeft een loketfunctie bij problemen van inwoners met grondwater. Metingen van het grondwater verspreid over de gemeente kunnen voor extra informatie zorgen bij het invullen van deze loketfunctie. Door de spreiding van de peilbuizen over het bebouwde gebied, is er inzicht in de grondwaterstanden die gebruikt kan worden in het geval van klachten en meldingen. Het afgelopen jaar zijn er een gering aantal meldingen/vragen met betrekking tot de grondwaterstanden geweest. De indruk bestaat dat de communicatie op de gemeentelijke website over het grondwater voldoende duidelijkheid geeft voor inwoners.