Doelstelling

Het doel van het grondwatermeetnet is om representatieve gegevens te verzamelen die inzicht geven in het grondwaterstandsverloop binnen de gemeente. De informatiebehoefte spitst zich daarbij toe op de volgende aandachtsgebieden:

  • Inzicht in de grondwaterstanden bij geplande reconstructies.

  • Inzicht in het functioneren van de drainage.

  • Inzicht in de grondwaterstand bij gevoelige locaties (grondwateroverlast/grondwateronderlast).

  • Inzicht in de grondwaterstand op de begraafplaatsen.

  • Inzicht in de grondwaterstanden bij meldingen van inwoners.

Kruisstraat 2021 na reconstructie