Analyse droogte

De afgelopen jaren is het aantal extreem droge periodes toegenomen. Daarbovenop neemt de intensiteit van deze droogtes toe. Dit hoofdstuk behandeld de invloed van de droogte op het grondwater in Krimpen aan den IJssel.