Analyse droogte

Dit onderdeel is in onderhoud.

De afgelopen jaren is het aantal extreem droge periodes toegenomen. Daarbovenop neemt de intensiteit van deze droogtes toe. Dit onderdeel behandeld de invloed van de droogte op het grondwater in Krimpen aan den IJssel.