Documenten

Overzicht rapportages grondwatermeetnet Krimpen aan den IJssel. Download hier de rapporten.

Huidige rapportage & documenten

Overzichtskaart

De locatie van de peilbuizen van gemeente Krimpen aan den IJssel zijn weergegeven op de overzichtskaart. Met onderstaande knop kan de huidige versie van deze kaart gedownload worden.

Dashboard

De meetgegevens van de peilbuizen zijn weergegeven in het dashboard. Met onderstaande knop kan een uitdraai van de meetgegevens in het dashboard (versie 2023) gedownload worden. 

Grondwaterrapportage 2022-2023

Het grondwater in de gemeente Krimpen aan den IJsel wordt gemonitord met peilbuizen. De meetgegevens van de peilbuizen worden jaarlijks verwerkt in het dashboard en dit iReport. De meetgegevens zijn geanalyseerd en de grondwaterstanden worden hierbij getoetst aan het gemeentelijk beleid.

Een pdf versie van dit iReport met de grondwaterrapportage van 2023 kan met onderstaande knop gedownload worden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------