Grondwaterstanden per peilbuis

Aan de hand van de analyse van de grondwaterstanden zijn verschillende acties benoemd. In tabel 4.1 zijn de acties per locatie benoemd. De acties hebben ook een kleurcodering meegekregen zodat bij het uitvoeren van de acties gemakkelijk dezelfde type acties bij elkaar gezocht kunnen worden.

Het is mogelijk dat er geen directe acties noodzakelijk zijn, ondanks dat de grondwaterstanden te hoog of te laag blijken. De gemeente moet bij deze locaties wel acties ondernemen als er toch klachten binnenkomen van grondwateroverlast. Bij de actie “effect structureel lage/hoge grondwaterstanden nagaan” is het aan de gemeente om na te gaan of hier klachten van bewoners zijn en/of dat er overlast plaatsvindt. Als dit het geval is, moet worden onderzocht wat de oorzaak is van de te hoge/lage grondwaterstanden.

In hoofdstuk 5.2 is een kwalitatieve analyse gedaan van de invloed van het aanleggen van drainage en drainage-transportriolen (DT-riolen) op de grondwaterstand. Voor locaties waar rioolvervanging en aanleg van drainage/ DT-riolering heeft plaatsgevonden kan het effect van de drainage op de grondwaterstand gecontroleerd worden. Wij geven in deze rapportage een beknopte kwalitatieve analyse van de werking van de aangelegde drainage.

In het tabblad Dashboard wordt per peilbuislocatie een overzicht gegeven van de grondwaterstanden over de afgelopen jaren. Naast een grafiek waarin de gemeten grondwaterstanden worden weergegeven is er een beschrijving opgenomen met algemene informatie, zaken die opvallen en acties.

Tabel 4.0 Verklaring kleuren kolom "Acties"

Kleur

Omschrijving

 

Geen directe acties noodzakelijk

 

Geen directe acties noodzakelijk, ondanks te hoge/lage grondwaterstanden

 

Effect structureel hoge/lage grondwaterstanden nagaan

 

Controle drainage

 

Peilbuis vervallen

 

Actie meetnet

Tabel 4.1 Overzicht peilbuizen

Code

Locatie

Aandachtspunt

Acties

PB01

Stormsweg

Buitendijks gebied
Aankomende reconstructie 2024

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB02

Van der Giessenweg

Buitendijks gebied; rioolvervanging en ophogen gebied in 2017

Telemetrie meetpunt Stormpolder

Geen directe acties noodzakelijk. Structureel lage grondwaterstanden zorgen niet voor overlast.

PB03

Tuinstraat

Reconstructie 2024

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB04

Waalplantsoen

Dalende trend grondwaterstand kan leiden tot verzakkingen van panden, in de nabijheid staan woningen op staal.
Daling is gestopt.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid

PB05

Lekdijk

In droge zomers is een daling van de grondwaterstand te zien, dit kan leiden tot verzakking van op staal gefundeerde panden.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB06

Raadhuisplein

Rioolvervanging inclusief DT-riool in 2015

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

Controle drainage. Werking van drainage blijven monitoren.

PB07

De Putterstraat

Rioolvervanging in 2007

Hoge grondwaterstand

Effect structureel hoge grondwaterstanden nagaan.

PB08

Hobbemalaan

Aankomende reconstructie 2028

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB09

Rigoletto

Aankomende reconstructie 2029
Hoge grondwaterstand

Effect structureel hoge grondwaterstanden nagaan

Na onderzoek is gebleken dat er in Lansingh-zuid in zijn geheel sprake is van een hoog grondwaterniveau.

PB10

Jan van Capellestraat

 

Geen directe acties noodzakelijk.
Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB11

Stad en landschap

Peilbuis vervallen in november 2017

Peilbuis vervallen

PB11A

Bogerd

Peilbuis geplaatst in januari 2018

Rioolvervanging en aanleg drainage in 2014

Geen directe acties noodzakelijk.
Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB12

Groenendaal

Peilbuis vervallen in november 2017

Peilbuis vervallen

PB12A

Tienkamp

Aankomende reconstructie 2031

Peilbuis geplaatst januari 2018

De waterstand zit lager dan het oppervlaktewaterpeil, mogelijk is er lekke riolering aanwezig.

Geen directe acties noodzakelijk.
Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB13

De Landerijen

Aankomende reconstructie 2026

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB14

Hoflaan

Aankomende reconstructie 2027

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB15

Weegbree

Reconstructie 2024

Grondwaterstand vertoond grote fluctuatie, door bij reconstructie drainage/DT-riolering aan te leggen kan de grondwaterstand gereguleerd worden op het oppervlaktewaterpeil.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB16

Meidoornhof

Hoge grondwaterstand

Rioolvervanging in 2007

Effect structureel hoge grondwaterstanden nagaan.

PB17

Zwanenkade

Aankomende reconstructie 2025

De grondwaterstand zit circa 0,5m lager dan het oppervlaktewaterpeil. Door bij reconstructie drainage/DT-riolering aan te leggen kan de grondwaterstand gereguleerd worden op oppervlaktewaterpeil.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB18

Trimbaan

Aankomende reconstructie 2031

Hoge grondwaterstand

Effect structureel hoge grondwaterstanden nagaan.

PB19

Schietbaan

Rioolvervanging en aanleg drainage in 2018

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

Controle drainage. Effect drainage blijven monitoren.

PB20

Toccata

Rioolvervanging en aanleg drainage in 2011

Ondanks nieuwe riolering is de grondwaterstand structureel lager dan het oppervlaktewaterpeil.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

Controle drainage. Effect van drainage blijven monitoren.

PB21

Pluim-es

Rioolvervanging en aanleg drainage in 2011

Peilbuis vervallen in november 2017 vanwege ongunstige ligging

Peilbuis vervallen

PB21A

Zomereik

Peilbuis geplaatst in januari 2018

Rioolvervanging in 2011

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB22

Krimpenerbosweg

 

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB23

Burgemeester Lepelaarssingel

Aankomende reconstructie 2027

Dalende trend zichtbaar, mogelijk neemt drainerende werking riool toe. Door bij reconstructie drainage/DT-riolering aan te leggen kan de grondwaterstand gereguleerd worden op oppervlaktewaterpeil

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB24

Zonnebloem

Rioolvervanging en aanleg DT-riool in 2019

Sinds rioolvervanging en aanleg drainage lage waterstanden, mogelijk gevolg van werkzaamheden. In december 2022 is de grondwaterstand gestegen tot net boven het oppervlaktewaterpeil, hierna voldoet de grondwaterstand aan het gemeentelijk beleid. 

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

Controle drainage. Effect van drainage blijven monitoren.

PB25

Zandrak

i.v.m. beschadiging is de peilbuis vervallen in december 2017

Peilbuis vervallen

PB25A

Zandrak

Peilbuis geplaatst in januari 2018, als vervanger van PB25

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB26

Breestraat

Telemetrie meetpunt Vlietkade
Reconstructie 2022
Na reconstructiewerkzaamheden is de grondwaterstand gedaald tot beneden het oppervlaktewaterpeil. 

Effect structureel hoge grondwaterstanden nagaan.
Grondwaterstand na reconstructiewerkzaamheden voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB27

Hyacint

Reconstructie 2021

Door drainage/DT-riolering de grondwaterstand gereguleerd op oppervlaktewaterpeil.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB28

Marathon

Rioolvervanging en aanleg drainage in 2017

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

Controle drainage. Effect van drainage blijven monitoren.

PB29

Molenaar van Schelvenlaan

Buitendijks gebied

Peilbuis vervallen in 2017 ivm verplaatsing binnendijks gebied

Peilbuis vervallen

PB29A

Kerkdreef

Aankomende reconstructie 2030

Binnendijks gebied

Effect structureel hoge grondwaterstanden nagaan.

PB30

Weth Brouwerstraat

Reconstructie 2021
Grondwaterstand zit na reconstructiewerkzaamheden rond het oppervlaktewaterpeil.

Geen directe acties noodzakelijk. 

PB30A

Weth Brouwerstraat

Reconstructie begin 2021 aanleg DT-riool 
Hoge grondwaterstand

Effect structureel hoge grondwaterstanden nagaan.

PB31

Boerhaavelaan

Reconstructie 2023

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB32

Wulpstraat

Rioolvervanging en aanleg drainage in 2009

i.v.m. verzanding is de peilbuis vervallen in 2018

Peilbuis vervallen

PB32A

Wulpstraat

Rioolvervanging en aanleg drainage in 2009

Peilbuis is vervanger van PB32

Effect structureel hoge grondwaterstanden nagaan.

PB33

Gruttostraat

Rioolvervanging en aanleg drainage in 2009

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

Controle drainage. Effect van drainage blijven monitoren.

PB34

Heemraadhof

Rioolvervanging en aanleg drainage in 2012

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB35

Kruisstraat

Rioolvervanging en aanleg drainage in 2020

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

Effect rioolvervanging komende jaren monitoren.

PB36

Morgental

Controle drainage/hoge grondwaterstand.

Rioolvervanging en aanleg drainage in 2012

Effect structureel hoge grondwaterstanden nagaan.

Controleren drainage.

Effect van drainage blijven monitoren

PB37

Industrieweg

Reconstructie 2021|

Door reconstructiewerkzaamheden is de peilbuis vervallen in mei 2021.

Peilbuis vervallen

PB38

C.G. Roosweg

Reconstructie 2021
Na reconstructie werkzaamheden hoge grondwaterstand.

Geen directe acties noodzakelijk. Structureel hoge grondwaterstanden zorgen niet voor overlast, er is geen bebouwing in dit gebied.

PB39

Fazantweg, kruising fazantweg Roerdompstaart nr 3

Rioolvervanging en aanleg drainage in 2015

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

Controle drainage. Effect van drainage blijven monitoren.

PB40

Begraafplaats Waalhoven (noord)

Begraafplaats
Maaiveld is opgehoogd in 2023.

Geen directe acties noodzakelijk.

Grondwaterstand voldoet aan de maximaal gewenste grondwaterstand

PB41

Begraafplaats Waalhoven (zuid)

Begraafplaats
Maaiveld is opgehoogd in 2023.

Geen directe acties noodzakelijk.

Grondwaterstand voldoet aan de maximaal gewenste grondwaterstand

PB42

Begraafplaats IJsseldijk (zuid)

Begraafplaats

Geen directe acties noodzakelijk.

Grondwaterstand voldoet aan de maximaal gewenste grondwaterstand

PB43

Begraafplaats IJsseldijk (noord)

Begraafplaats

Geen directe acties noodzakelijk.

Grondwaterstand voldoet aan de maximaal gewenste grondwaterstand

PB44 (Okr01)

IJsselstraat (noord)

Reconstructie 2021-2022

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB45 (Okr02)

Steenbakkersstraat

Reconstructie 2021

Na reconstructiewerkzaamheden minder fluctuatie en grondwaterstand dicht bij het oppervlaktewaterpeil.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB46 (Okr03)

IJsselstraat (zuid)

Reconstructie 2024
Monitoren effect reconstructie.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB47 (Okr04)

Rotterdamseweg

Reconstructie 2020

Grondwaterstand zakt in droge zomer sterk uit.

Monitoren effecten reconstructie.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB48 (Okr05)

Koningin Julianastraat

Reconstructie 2021

Licht stijgende trend.

Blijven monitoren effecten reconstructie.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB49 (Okr06)

Weteringsingel

Reconstructie 2024

Effect (structureel) hoge grondwaterstanden nagaan.

PB50 (Okr08)

Lekdijk

Buitendijks gebied

Reconstructie 2022

Geen directe acties noodzakelijk.

De peilbuis staat bovenop de dijk.

Structureel lage grondwaterstanden zorgen niet voor overlast.

PB51 (Okr09)

Tuinstraat (noord)

Reconstructie 2025
Monitoren effect reconstructie.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB52 (Okr10)

Rotterdamseweg

Reconstructie 2022
Monitoren effect reconstructie.

Geen directe acties noodzakelijk.

PB53 (Okr11)

Waalstraat

Reconstructie 2025
Monitoren effect reconstructie.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB54 (Okr12)

Tuinstraat (zuid)

Reconstructie 2025
Monitoren effect reconstructie.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB55 (Okr13)

Burgerdijkstraat

Reconstructie 2025
Monitoren effect reconstructie.

Geen directe acties noodzakelijk. Grondwaterstand voldoet aan het gemeentelijk beleid.

PB56

Noorderstraat

Reconstructie 2024
Telemetrie meetpunt.

Geen directe acties noodzakelijk. Reeks is te kort om analyse uit te voeren.

PB57

Noorderstraat

Reconstructie 2024
Telemetrie meetpunt.

Geen directe acties noodzakelijk. Reeks is te kort om analyse uit te voeren.

PB58

Noorderstraat

Reconstructie 2024
Telemetrie meetpunt.

Geen directe acties noodzakelijk. Reeks is te kort om analyse uit te voeren.

PB59

Noorderstraat

Reconstructie 2024
Telemetrie meetpunt.

Geen directe acties noodzakelijk. Reeks is te kort om analyse uit te voeren.

PB60

Noorderstraat

Reconstructie 2024
Telemetrie meetpunt.

Geen directe acties noodzakelijk. Reeks is te kort om analyse uit te voeren.

PB61

Noorderstraat

Reconstructie 2024
Telemetrie meetpunt.

Geen directe acties noodzakelijk. Reeks is te kort om analyse uit te voeren.

PB62

Noorderstraat

Reconstructie 2024
Telemetrie meetpunt.

Geen directe acties noodzakelijk. Reeks is te kort om analyse uit te voeren.

PB63

Noorderstraat

Reconstructie 2024
Telemetrie meetpunt.

Geen directe acties noodzakelijk. Reeks is te kort om analyse uit te voeren.

PB64

Noorderstraat

Reconstructie 2024
Telemetrie meetpunt.

Geen directe acties noodzakelijk. Reeks is te kort om analyse uit te voeren.